جمع بندی ریاضیات گسسته

در این بسته جمع بندی کل آنالیز ترکیبی و احتمال کنکور ریاضی قرار داده شده است.
مطالب بالا مباحث آنالیز ترکیبی کتاب دوم و فصول سوم و چهارم کتاب جبر و احتمال و همچنین بخش های هشتم و نهم کتاب ریاضیات گسسته را شامل می شود.
مباحث بالا 4 تا 5 تست کنکور سراسری را ذر بر می گیرند.
توجه مهم: دانش آموزان عزیزی که حتی روی مباحث ریاضیات گسسته توانایی کافی ندارند با بررسی مباحث این بسته میتوانند در مدت زمان کوتاه بر تست های این مبحث تسلط کافی کسب کنند.
شامل 6 لوح فشرده

 

قیمت : 600000 ریال

order